دسته‌بندی نشده

/دسته‌بندی نشده

نیمکت پارک

-ببخشید خانم، میشه خانمم اینجا باشه؟ من برم براشون آب بگیرم؟ - حتماً، بفرمایید. خانمی را که هم‌سن‌وسال‌های مادر خودم می‌باشد را کنارم احساس می‌کنم. از لب‌های سفید شده‌اش و رنگ‌پریدگی‌اش می‌فهمم دیابت دارد. از کوله کنار دستم، فلاکس آب کوچکی را که خیلی زحمت بکشد، دو لیوان بیشتر آب [...]

By |۱۳۹۸-۶-۱۴ ۱۸:۴۹:۴۰ +۰۰:۰۰شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۸|دسته‌بندی نشده|2 Comments