بایگانی ماهیانه تیر ۱۳۹۸

مد

در حال زیرورو کردن کشوهای کمد، به دنبال جعبه خیاطی، تنها بازمانده جهازم بودم که چشمم به آلبوم‌های قدیمی افتاد. چند صباحی است که مادر سراغ آلبوم‌ها را می‌گیرد و میدانم که چشمانش ناتوان‌تر از آن است که عکسی را نظاره کند، اما حافظه‌اش شفاف و بینا هنوز کار می‌کند. [...]

By |۱۳۹۸/۴/۱۸ ،۱۲:۱۸:۲۷ +۰۰:۰۰تیر ۱۸ام, ۱۳۹۸|جستارها|بدون دیدگاه

بندباز

کتابم را می بندم ،از روی کاناپه بلند میشوم ،با لمس لیوان چای روی میز کناری ام متوجه میشوم سرد شده ،با نگاهی به ساعت دیواری که از فرط بزرگی بی شباهت به ساعت های بیمارستانی نیست میفهمم چرا به نظرم آمده بود نور خانه کافی نیست ،کلی از غروب [...]

By |۱۳۹۸/۴/۱۶ ،۱۲:۲۱:۴۳ +۰۰:۰۰تیر ۱۶ام, ۱۳۹۸|جستارها|بدون دیدگاه