بایگانی ماهیانه بهمن ۱۳۹۸

صفحه اصلی/1398/نوامبر

طناب کشی

با بچه‌های عضو شیر و خورشید و پیشاهنگی‌های مدرسه‌های استان خوزستان دریکی از شهرهای جنوبی اردو بزرگی برپاشده بود. فکر می‌کنم سالهای چهل‌وشش و هفت بود. بالباس‌های فرم به تن کرده و سرودخوانی به اردوگاه رسیدیم. آنجا بچه‌های بقیه شهرها هم آمده بودند. سرگروه‌ها را از بقیه جدا کردند و [...]

By |۱۳۹۸/۱۱/۳ ،۱۳:۰۵:۴۲ +۰۳:۳۰بهمن ۳ام, ۱۳۹۸|جستارها|بدون دیدگاه

مهمان

مهمان داشتم چه مهمانی. فکرش را هم نمی‌کردم، روزی سرزده مهمانم شود. مدت‌ها بود که گوشه‌نشین شده بود. دنیاش رادیویی بود روی موج‌های مختلف؛ عینکی با یک دسته، و ذره‌بینی بزرگ با صدها، هزاران جلد کتاب. بچه‌هایش غربت نشین، همسرش هم با دنیای خودش و عکس‌های نوه‌هاش و هر روز [...]

By |۱۳۹۸/۱۱/۱ ،۱۶:۱۱:۴۴ +۰۳:۳۰بهمن ۱ام, ۱۳۹۸|جستارها|بدون دیدگاه